Pošaljite nam svoj CV

Ukoliko se prepoznajete u nekom od predstavljenih profila koji su nam najčešće potrebni i mislite da bi svojim idejama i iskustvom mogli da doprinesete razvoju naše kompanije predlažemo vam da se upišete u bazu kandidata za zaposlenje i pošaljete nam svoju biografiju. Kada nam bude potreban neko s vašim iskustvom i znanjem pozvaćemo vas na razgovor.

Pomoći

Pomoći

Za ispunjavanje obrasca trebate posedovati noviji web pretraživač kao što je na primer Internet Explorer 9.0 ili noviji, Mozilla Firefox, Google Chrome ili Safari.

U slučaju problema s podnošenjem obrasca prijava, možete poslati e-mail na: splet@kabi.si. Prijave se prihvataju isključivo putem obrasca preko portala, stoga navedeni e-mail kontaktirajte samo u slučaju tehničkih problema.

Zahvaljujemo Vam se na prijavi u bazu kandidata za zapošljavanje. Vašu prijavu ćemo detaljno pregledati i ukoliko Vaš profil odgovara našim trenutnim kadrovskim potrebama, pozvaćemo Vas na razgovor. Pozivamo Vas da pratite naše objave otvorenih radnih mesta.


Posetite nas:
facebook logo instagram logo linkedin logo sportina logo
Saglasan sam da se gore navedeni lični podaci koriste isključivo u svrhu evidencije kandidata za zapošljavanje u preduzeću Sportina d.o.o. i saglasan da se čuvaju u toj evidenciji do prestanka svrhe čuvanja, odnosno do opoziva saglasnosti. Vaši podaci će biti čuvani u bazi 6 meseci od dana konkurisanja nakon čega će biti trajno uklonjeni.
Sportina d.o.o se obavezuje da će lične podatke kandidata koristiti samo za potrebe evidencije kandidata za zapošljavanje i da će sa njima postupati u skladu sa odlukom Zakona o čuvanju ličnih podataka.